Naše služby

SLOVENČINA ˂ ˃ MAĎARČINA

úradné (overené) preklady

 

preklady odborných textov

 

preklady bežných textov

 
 

Referencie

PROKURATÚRY, SÚDY, POLÍCIA, AGENTÚRY, FIRMY a SÚKROMNÉ OSOBY

Kontakt